Vodní elektrárny

Vodní elektrárny

Staráme se o údržbu a opravy generátorů, turbín a společných zařízení vodních elektráren.

Servis a opravy strojovny a společných zařízení

 • rozvody nízkého a vysokého napětí - revize rozvaděčů a následné opravy zjištěných závad 
 • technologie strojovny a administrativní budovy včetně osvětlení - prohlídky elektrické sítě – výměna, opravy drobných elektrických spotřebičů (vypínače, žárovky)
 • vzduchotechnika - servisní zásahy, revize systému
 • zdvihací zařízení - servisní prohlídky, mazání, revize elektro částí

 

Servis turbín včetně zařízení pro odtok a přítok vody

 • oběžné kolo turbíny - pravidelné revize, odstraňování zjištěných závad, například obnova povrchu kola po účincích vodní kavitace
 • zařízení ve víku turbíny a obtékané části turbíny - nastavení čelních vůlí rozváděcích lopat
 • systém chlazení průtokové cesty
 • hradidla a česle - demontáž a zpětná montáž pro servisní zásahy, kontrola a výměna těsnění
 • regulace turbíny a rychlozávěru včetně čerpacího agregátu

 

Servis generátorů

 • stator a rotor - revize, opravy, výměny napájecích pólů
 • pomocný generátor včetně sběracího ústrojí
 • vodící ložiska a příslušenství - kontrola a výměna ložisek, čištění a mazání
 • systém chlazení generátoru