Technická kontrola

Technická kontrola

Oddělení Technická kontrola a inspekce svařování provádí nedestruktivní kontroly a revize na zařízeních nejen jaderných, ale i klasických a vodních elektráren.

Kontroly provádíme dle přání zákazníka v souladu s různými předpisy a normami jako např. ČSN, EN, DIN, ASTM, GOST a dalšími.

 • revize plynových zařízení
 • vizuální kontrola přímá VTP
 • kapilární zkouška
 • revize nových tlakových zařízení Z a provozovaných tlakových zařízení R
 • revize žebříků ZARGES a ALVE
 • měření otvorů a vnitřních rozměrů
 • měření vnějších průměrů a rozměrů
 • měření vnějších závitů přes drátky a kontrola kroužky
 • kontrola vnitřních závitů závitovými kalibry
 • měření úchylek tvaru a polohy
 • měření úhlů
 • měření drsnosti povrchu
 • měření pomocí digitálního výškoměru
 • měření tloušťky ultrazvukem UTT a zkouška ultrazvukem UT
 • měření tloušťky povlaků ETT
 • zkoušky těsnosti LT
 • měření tvrdosti 
 • kontrola pojistných ventilů - osvědčení SČA
 • kontrola svařování plastů
 • ustavování soustrojí smartALIGN a OPTALIGN
 • kontrola zařízení pro zásobování požární vodou
 • neprůbojné pojistky
 • kontrola regálů 
 • vizuální kontrola videoskopem