Servis energetických zařízení

Servis energetických zařízení

Staráme se o servis hlavních komponent a energetických zařízení na jaderných a vodních elektrárnách. Dále zabezpečujeme veškerou komplexní technickou, materiálovou a technologickou přípravu údržby, oprav a kontrol logických celků Strojovna, Venkovní objekty, Stavební objekty a Ostatní objekty na jaderných elektrárnách.

Servis turbín        

Pravidelná údržba a servis turbín při plánovaných odstávkách

 • demontáž, kontrola a zpětná montáž jednotlivých těles turbín
 • revize průtočných částí a vyrovnání dle kontrolního hřídele
 • kontroly ložisek
 • revize rotorů a vyrovnání rotorových soustav v průtočné části stroje
 • opravy hydraulických částí VT rotorů
 • revize servopohonů a parních částí
 • opravy poškozených těles


Venkovní objekty

Plánovaná údržba a nahodilé opravy

 • dieselmotorů
 • vysokotlakých a nízkotlakých kompresorů
 • čerpadel
 • chladicích zařízení
 • tlakových nádob


Elektrické stroje točivé

Údržba a opravy generátorů

 • údržba a opravy generátorů včetně pomocného hospodářství
 • výměny generátorů
 • transporty generátorů a demontovaných dílů

Údržba a opravy VN a NN motorů

 • vertikální VN a NN motory
 • horizontální VN a NN motory


Tlakové systémy

Servis tlakových nádob a výměníků

 • kontrola a údržba vysokotlakých a nízkotlakých tlakových nádob
 • aplikace nových a oprava stávajících ochranných nátěrů vnitřního prostoru nádob
 • čištění nádob
 • generální opravy armatur

Údržba chemických provozů

 • kontrola, opravy a montáže potrubních tras z plastických hmot

Servis vysokotlakých a nízkotlakých kompresorů

 • provádění kompletních revizí včetně veškerého příslušenství jako jsou chladiče oleje, chladiče vody nebo vzduchové filtry


Zavážecí stroje

Komplexní údržba a opravy zavážecích strojů pro výměnu jaderného paliva na JE Dukovany

 • rekonstrukce a modernizace zavážecích strojů
 • demontáž a montáž speciálních částí (pracovní tyč a televizní tyč zavážecího stroje)
 • transporty zavážecích strojů, příprava jeho částí pro revize a pravidelné zkoušky a kontroly
 • revize a kontrola navazujících zařízení (systém pro kontroly pokrytí jaderného paliva)
 • příprava kontejnerů CASTOR (na vyhořelé jaderné palivo)

 

Opravy a revize výtahů

Komplexní servis výtahů, svisle a vodorovně posuvných dveří a vrat

 • osobní a nákladní výtahy
 • pravidelné prohlídky a odborné zkoušky
 • opravy zařízení, seřízení chodu a drobné modernizace


Operativní údržba

Údržba a opravy průmyslových armatur 

 • ventily, klapky, šoupátka, kohouty, odvaděče
 • údržba a opravy deskových výměníků