Odpady a dekontaminace

Odpady a dekontaminace

Jsme výhradním smluvním partnerem ČEZ, a. s. pro oblast nakládání s odpady a dekontaminaci technologických zařízení v jaderných elektrárnách ČEZ, a. s.

Uvedené činnosti zabezpečujeme jak vlastními pracovníky, tak pomocí smluvních subdodavatelů.

Nakládání s odpady

  • sběr a třídění pevných odpadů z provozů mimo kontrolované pásmo
  • sběr použitých olejů
  • provoz bitumenace kapalných radioaktivních odpadů
  • provoz čistíren odpadních vod
  • manipulační činnosti na úložišti radioaktivních odpadů

 

Dekontaminace

  • dekontaminace technologického zařízení v jaderných elektrárnách
  • dekontaminace provozních prostorů
  • dekontaminace použitých olejů z kontrolovaného pásma
  • provoz speciální prádelny a dekontaminace ochranných prostředků
  • elektrochemická leštění povrchů - příprava pro defektoskopické kontroly

 

Provádíme operativní údržbu i opravy zařízení na úpravu radioaktivních odpadů a dekontaminaci.

Ve spolupráci se subdodavateli zajišťujeme úřední měření aktivity odpadů z kontrolovaného pásma na účelovém zařízení při jejich uvolňování do životního prostředí.