Výroba rychlozávěru pro vodní elektrárnu Slapy
15. 1. 2020

Výroba rychlozávěru pro vodní elektrárnu Slapy

Pro Vodní elektrárnu Slapy jsme měli možnost pracovat na zajímavé zakázce . Jednalo se o generální opravu rychlozávěru turbogenerátoru, při které bylo nutné navrhnout a vyrobit zcela novou tabuli rychlozávěru.

O výrobě nové tabule místo opravy tabule stávající bylo rozhodnuto na základě posouzení technického řešení pojezdů, které bylo v tomto případě vyhodnoceno jako zastaralé a nevyhovující. Pojezdy byly dosud řešeny pomocí tzv. Gallových řetězů, které neodpovídají současným požadavkům na odolnost celé konstrukce. Projektanti společnosti měli tedy za úkol navrhnout nové řešení podvozků a celé konstrukce rychlozávěru. Součástí projektu byly také hydrodynamické a hydrostatické výpočty.

Finální tabule se skládá ze tří dílčích částí. V elektrárně Slapy byly pomocí speciálního přípravku smontovány dohromady. Do šachty rychlozávěru se tabule spouštěla již jako jeden celek vážící bezmála 50 tun.

Samotná instalace rychlozávěru do šachty byla velice náročnou prací z důvodu velmi malé tolerance pro jeho uložení, která činila pouze 4–5 mm. Při výrobě bylo tedy nutné klást velký důraz na přesnost a kvalitu celé konstrukce.