Rekonstrukce rychlozávěru v malé vodní elektrárně Kníničky v Brně
20. 9. 2008

Rekonstrukce rychlozávěru v malé vodní elektrárně Kníničky v Brně

Účelem tohoto díla je zajištění spolehlivé funkce rychlozávěru jako bezpečnostního a havarijního uzávěru, který slouží jako funkční pojistka pro případ poruchy klapkového uzávěru.

Rychlozávěr zajišťuje mechanické uzavření vodního přivaděče na turbínu při jeho plném průtoku a musí tak odolat velkému tlaku vody v brněnské přehradě. Kompletní rekonstrukce systému rychlouzávěru a výroba tabule rychlouzávěru se uskutečnila z důvodu značného stáří původní konstrukce (1939).

V rámci zakázky jsme vyrobili nový 22 tun těžký rychlozávěr a zároveň jsme provedli kompletní rekonstrukci ovládacího hydraulického systému, kolejnic pro vedení rychlozávěru a mechanických konstrukcí včetně betonových injektáží.

Velmi náročným bodem byla samotná instalace nového rychlozávěru do šachty. Tolerance pro uložení hradidlové tabule do šachty činila totiž pouze 5 mm. Rychlozávěr byl do šachty spuštěn pomocí jeřábu, který musel být navíc postaven mimo hráz z důvodu její omezené nosnosti.