Oprava rychlozávěrů a šachet na vodní elektrárně Kamýk
3. 10. 2021

Oprava rychlozávěrů a šachet na vodní elektrárně Kamýk

Další z akcí, na které se podíleli kolegové z EGS, byla oprava rychlozávěrových tabulí a šachet na vodní elektrárně Kamýk.

Rychlozávěrové tabule byly demontovány a transportovány na lokalitu Dukovany. Na tabulích kolegové opravili nevyhovující svary, tabule opískovali a nově nastříkali. V areálu dílen v Heřmanicích opravili vodicí kola tabulí a uložení ložisek.  Takto upravené tabule byly převezeny zpět na vodní elektrárnu Kamýk a namontovány do šachty rychlozávěru.

Mezitím v šachtě kolegové odřezali staré vedení tabulí, proběhla repase šachty a oprava vodicích profilů. Práce v šachtách probíhaly za ztížených podmínek. Kolegové pracovali v hloubce, v chladu a vlhku za pomoci svářecích kukel s ventilací.