Dodávka drtiče uhlí pro elektrárnu v Poříčí
20. 9. 2008

Dodávka drtiče uhlí pro elektrárnu v Poříčí

Účelem díla bylo zajištění drcení hnědého uhlí z nadměrné zrnitosti na zrnitost do 10 mm pro spolehlivý provoz fluidních kotlů v elektrárně Poříčí. V rámci zakázky jsme zajišťovali projektovou dokumentaci, dodávku a montáž kladivového drtiče (bez třídiče) uhlí včetně úpravy pasového dopravníku a svodek uhlí na přísunu paliva.