Výroba rezervních skladovacích mříží pro ozářené jaderné palivo
5. 2. 2020

Výroba rezervních skladovacích mříží pro ozářené jaderné palivo

Rezervní skladovací mříže slouží k uskladnění ozářeného jaderného paliva. Účelem tohoto díla je zajistit možnost vyvezení ozářeného paliva z reaktoru do bazénu skladování ozářeného paliva a zajistit jeho podkritičnost.

Rezervní skladovací mříže se v případě potřeby umísťují do bazénu ozářeného jaderného paliva nad stabilní skladovací mříže umístěné na dně skladovacího bazénu.

Nové kompaktní rezervní skladovací mříže mají zvýšenou skladovací kapacitu, a to 388 pozic oproti původním 350 pozicím. Tím se v případě nutnosti zajistí možnost vyvezení veškerých palivových souborů z reaktoru, kterých je celkem 386.

Zvýšení počtu skladovacích pozic je dosaženo zmenšením rozteče mezi pozicemi pro ukládání palivových souborů. Toho bylo možné dosáhnout pouze použitím nerezové ocele legované přírodním bórem, čímž je vytvořena ocel pohlcující neutrony.