Výměna potrubí čiřené vody
30. 9. 2022

Výměna potrubí čiřené vody

Pro Jadernou elektrárnu Dukovany jsme realizovali zakázku na výměnu potrubí čiřené vody z jímky čiřené filtrované vody na katexové filtry, potrubí prací vody na pískovou filtraci, čiřiče DUKLA a Densadeg.

Předmětem díla bylo výměna stávajícího potrubí na čiřené vody na dotčených trasách na CHÚV z uhlíkatého materiálu novým potrubím stejné světlosti. Nové potrubí je vyrobeno z polyetylenu, který bude odolávat korozním účinkům surové vody s životností minimálně 30 let.