Instalace 3. čerpadla chlazení BS
30. 8. 2021

Instalace 3. čerpadla chlazení BS

Předmětem tohoto díla byla realizace třetí divize systému chlazení bazénu skladování vyhořelého paliva pro bloky 1 až 4.

Doplněný systém chlazení se skládá z nového chladiče, nového čerpadla výměníků a potrubník tras. Zakázka se realizovala z důvodu nutnosti doplnění třetího nezávislého bezpečnostního prvku pro chlazení bazénu vyhořelého paliva.