Doplnění technologie PURATE
29. 8. 2022

Doplnění technologie PURATE

Tato technologie byla nainstalována z důvodu snížení rizika možného výskytu invazivních mlžů jako je např Slávička mnohotvárná v okruhu chladící vody.

Biologické oživení na vnitřním povrchu technologie v chladících okruzích, tzv. biofouling, nelze ovlivnit a snižuje účinnost chlazení. Nová technologie pro řízení chemických režimů chladicích vod PURATE zvýší bezpečnost provozu a prodlouží životnost technologie. V čisté surové vodě v chladicím okruhu a v technické vodě nedůležité se vyskytují bakterie, které se usazují na nerovnostech v potrubní trase např. na svarech. Tyto bakterie vytvářejí tzv. biovrstvu, a tím mohou narušit svarový kov. Aby se zabránilo vytváření mikrobiální koroze a případné netěsnosti na potrubí, je nutné tyto bakterie eliminovat.

Technologie PURATE je jakýsi chemický reaktor, který z kyseliny sírové a chemikálie purate vytváří oxid chloričitý, který má vyšší dezinfekční účinek a jeho použití nemá dopad na životní prostředí. Jedná se o velmi těkavou látku, která vyprchá dříve, než projde celým okruhem a nevznikají zde žádné nežádoucí látky.