O nás

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.  zajišťuje komplexní opravárenský servis pro hlavní komponenty jaderných elektráren Dukovany a Temelín:

 • turbíny 250 MW EDU a 1000 MW ETE
 • generátory
 • dieselmotory a kompresory
 • VN motory
 • armatury, potrubní trasy, VZT zařízení
 • čerpadla, elektromotory
 • vzduchotechnická zařízení a plynová zařízení
 • zdvihací zařízení, výtahy
 • technologická zařízení pro zpracování radioaktivních odpadů

Údržbářské a servisní činnosti jsou prováděny také na vodních elektrárnách Dlouhé Stráně, Dalešice, Mohelno, Lipno I. a II., Hněvkovice a Kořensko.

Významnou část aktivit společnosti tvoří technicko-inženýrské projekty.


Cíle společnosti

 • kvalita zajišťovaných služeb
 • rozvoj firmy jako servisní společnosti s nabídkou komplexních činností
 • zajištění vnitřní a vnější efektivity fungování firmy
 • koncentrace klíčových dovedností do společnosti
 • rozvoj inženýringu
 • stabilizace personálu