Generální oprava rychlozávěru Lipno I.

Generální oprava rychlozávěru Lipno I.

Účelem díla je zajištění spolehlivé a dlouhodobé funkčnosti rychlozávěru soustrojí TG1 elektrárny Lipno I. jakožto bezpečnostního uzávěru průtokových cest. Předmětem díla je oprava tabule, servomotoru a vedení rychlozávěru v rámci generální opravy soustrojí.

Kompletní rekonstrukce rychlozávěru a výměna svislých vodítek v šachtě uzávěru byla nezbytná z důvodu značného opotřebení konstrukce. Akce byla zahájena v březnu 2016 a její dokončení je plánováno v únoru roku 2017.