Dodávka drtiče uhlí Poříčí

Za účelem díla zajištění drcení hnědého uhlí z nadměrné zrnitosti na zrnitost do 10 mm pro spolehlivý provoz fluidních kotlů v elektrárně Poříčí jsme zajišťovali projektovou dokumentaci, dodávku a montáž kladivového drtiče (bez třídiče) uhlí, včetně úpravy pasového dopravníku a svodek uhlí na přísunu paliva.