Zodolnění Reaktoroven HVB I. a HVB II.

Zodolnění Reaktoroven HVB I. a HVB II.

Cílem tohoto projektu je zodolnění Reaktoroven vůči zatížení extrémními klimatickými vlivy jako sněhem, větrem a seismicitou. Akce byla realizovaná v letech 2014 a 2015.

Bylo provedeno zesílení stropní konstrukce reaktorového sálu a aktivních dílen o celkové rozloze cca dvanáct tisíc m2, kdy došlo k výměně a doplnění střešních ztužidel, zesílení profilů horních a dolních pasů vazníků, zesílení přípojů vaznic k vazníkům a zesílení sloupů štítových stěn Reaktorovny osazením příhradovými vazníky.

Stavební úpravy vycházely z podrobného statického a dynamického (seismického) hodnocení nosných konstrukcí a pevnostních výpočtů prvků ocelové konstrukce.