Seismické zodolnění Strojoven HVB I. a HVB II.

Seismické zodolnění Strojoven HVB I. a HVB II.

Na základě kontrol WANO po havárii JE Fukušima byly stanoveny podmínky pro prodloužení provozu JE Dukovany.

Jednou z podmínek bylo provedení seismického zodolnění budov HVB I. a HVB II. proti extrémním klimatickým vlivům. Celá akce byla zahájena začátkem roku 2013 a bude končit v roce 2017.

Seismické zodolnění spočívá ve stavebních úpravách stávajících nosných konstrukcí. Počet kotev na každý blok je cca 240 ks.

Náročnost realizace vyplývá již z toho faktu, že je prováděna v prostorách osazených různou technologií. Zodolnění se týká ocelové konstrukce včetně střešních vazníků, vaznic a světlíku.

Bude zajištěna jejich odolnost vůči zatížení extrémními klimatickými vlivy jako:

  • extrémním větrem (Vmax = 64,1 m/s)
  • extrémním sněhem (Smax = 1,95 kN/m2)
  • seismicitou (zrychlení PGARLE = 0,10 g)

Stavební práce včetně projektových činností zahrnují:

  • stavební úpravy střešního pláště a stávající ocelové konstrukce sloupů, střešních vazníků a vaznic
  • uložení bezpečnostních dešťových podtlakových svodů