Dodávka dieselgenerátorových stanic Caterpillar

Dodávka dieselgenerátorových stanic Caterpillar

Účelem díla bylo doplnění nové náhradní sítě střídavého napájení (síť AAC) a nových zdrojů střídavého napájení – dieselgenerátorů (AAC-DG) na jaderné elektrárně Dukovany. Každý AAC-DG je prostřednictvím AAC sítě připojitelný ke všem rozvaděčům 6 kV ZNII.

Projektování, výroba a zkoušky dieselgenerátorových stanic probíhalo po celý rok 2013. Do České republiky byly stanice transportovány v únoru 2014. Zde byly osazeny do speciálních kontejnerů, které svojí odolností zabezpečují jejich provozuschopnost i v případě seismické události a působení extrémních povětrnostních vlivů.

Celá kontejnerová sestava se skládá ze tří kontejnerů:

1. kontejner - Zdrojový – obsahuje motor a generátor na speciálním odpruženém rámu

2. kontejner - Soustava chlazení pro provoz v extrémních podmínkách

3. kontejner - Rozdělen uvnitř na dva samostatné celky:

  •       1. část elektro – vyvedení výkonu a vlastní spotřeba
  •       2. palivová nádrž pro 8 hodinový chod

 

Před kontejnery jsou osazeny kryty proti letícím předmětům v případě zemětřesení a havárie.

Pro instalaci byla vybudována železobetonová základová deska s kabelovým prostorem pro připojení kabelových sítí k jednotlivým výrobním blokům.

Základová deska a kabelové rozvody jsou taktéž provedeny v seismickém provedení s vysokou odolností.

Oba zdroje mají vzájemnou zastupitelnost pro všechny čtyři bloky jaderné elektrárny Dukovany.