Útvar Kvalita a bezpečnost

Ing. Milan Bazgier
ředitel útvaru Kvalita a bezpečnost

tel.: +420 381 103 413
mobil: +420 725 648 165
milan.bazgier@cezenergoservis.cz


Andrea Planková
manažer kvality
 

mobil: +420 720 733 193
andrea.plankova@cezenergoservis.cz

 

Ing. Jiří Hlavnička
vedoucí oddělení Řízení kvality a bezpečnosti

tel.: +420 561 105 189
mobil: +420 725 668 677

jiri.hlavnicka@cezenergoservis.cz

 

Roman Svoboda
vedoucí oddělení Řízení zvláštních procesů

mobil: +420 725 517 502
roman.svoboda@cezenergoservis.cz


Miroslav Rudek
vedoucí střediska Technická kontrola ETE

tel.: +420 381 103 953
mobil: +420 725 658 403

miroslav.rudek@cezenergoservis.cz


Ing. Pavel Vrzák
vedoucí střediska Inspekce svařování ETE

tel.: +420 381 102 844 
mobil: +420 601 291 299

pavel.vrzak@cezenergoservis.cz


Petr Uhlíř
vedoucí střediska Technická kontrola EDU, VE

tel.: +420 561 105 529
mobil: +420 725 668 680

petr.uhlir@cezenergoservis.cz


Pavel Peterka
vedoucí střediska Inspekce svařování EDU, VE

mobil: +420 724 410 605
pavel.peterka@cezenergoservis.cz

 

Ing. Josef Husták
vedoucí střediska Kontroly a revize VTZ
 

mobil: +420 561 105 011
josef.hustak@cezenergoservis.cz

 

Roman Svoboda
vedoucí oddělení Řízení technické kontroly
 

mobil: +420 725 517 502
roman.svoboda@cezenergoservis.cz

 

Bc. Jan Planko
vedoucí střediska Vířivé proudy 

mobil: +420 725 668 658
jan.planko@cezenergoservis.cz