Útvar Kvalita a bezpečnost

Ing. Milan Bazgier
ředitel útvaru Kvalita a bezpečnost

tel.: +420 381 103 413
mobil: +420 725 648 165
milan.bazgier@cezenergoservis.cz


Ing. Filip Stach
středisko BOZP, PO, EMS

tel.: +420 561 105 189
mobil: +420 725 668 691

filip.stach@cezenergoservis.cz


Ing. Jiří Hlavnička
středisko Řízení kvality

tel.: +420 561 105 189
mobil: +420 725 668 677

jiri.hlavnicka@cezenergoservis.cz


Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí oddělení Řízení IMS

tel.: +420 381 102 859
mobil: +420 792 330 140 

zdenek.hruby@cezenergoservis.cz


Eliška Holubářová
středisko Systémy řízení

tel.: +420 381 105 360
mobil: +420 724 685 056 

eliska.holubarova@cezenergoservis.cz


Pavel Hubenka
středisko Audity a zpětná vazba

tel.: +420 381 105 348
mobil: +420 724 685 121

pavel.hubenka@cezenergoservis.cz


Roman Svoboda
vedoucí oddělení Řízení zvláštních procesů

mobil: +420 725 517 502
roman.svoboda@cezenergoservis.cz


Miroslav Rudek
vedoucí střediska Technická kontrola ETE

tel.: +420 381 103 953
mobil: +420 725 658 403

miroslav.rudek@cezenergoservis.cz


Ing. Pavel Vrzák
vedoucí střediska Inspekce svařování ETE

tel.: +420 381 102 844 
mobil: +420 601 291 299

pavel.vrzak@cezenergoservis.cz


Petr Uhlíř
vedoucí střediska Technická kontrola EDU, VE

tel.: +420 561 105 529
mobil: +420 725 668 680

petr.uhlir@cezenergoservis.cz


Pavel Peterka
vedoucí střediska Inspekce svařování EDU, VE

mobil: +420 724 410 605
pavel.peterka@cezenergoservis.cz