Divize Realizace

Ing. Oldřich Novák
ředitel divize Realizace

tel.: +420 561 105 089
mobil: +420 724 505 832
oldrich.novak@cezenergoservis.cz


Jana Šebková
asistentka ředitele divize Realizace
tel.: +420 561 105 575
mobil: +420 725 707 679
jana.sebkova@cezenergoservis.cz


Ing. Josef Husták
vedoucí oddělení Servis EDU

tel.: +420 561 103 914
mobil: +420 606 753 006
josef.hustak@cezenergoservis.cz


František Nováček
vedoucí střediska Turbíny

tel.: +420 561 103 292
mobil: +420 724 410 467
frantisek.novacek@cezenergoservis.cz


Jaroslav Procházka
vedoucí střediska Venkovní objekty

tel.: +420 561 103 912
mobil: +420 725 658 983
jaroslav.prochazka@cezenergoservis.cz


Ivo Horák
vedoucí střediska Elektrické stroje točivé

tel.: +420 561 103 916
mobil: +420 605 844 520
ivo.horak@cezenergoservis.cz


Miroslav Janeček
vedoucí střediska Tlakové systémy

tel.: +420 561 103 279
mobil: +420 792 330 993
miroslav.janecek@cezenergoservis.cz


Petr Robotka
vedoucí střediska Speciální technologie

tel.: +420 561 103 358
mobil: +420 724 761 197
petr.robotka@cezenergoservis.cz


Tomáš Holoubek
vedoucí střediska Servis VZT

tel.: +420 561 103 916
ivo.horak@cezenergoservis.cz


Miroslav Papírník
vedoucí střediska Operativní údržba

tel.: +420 561 103 995
mobil: +420 725 693 753
miroslav.papirnik@cezenergoservis.cz


Luděk Sobotka
vedoucí střediska Servis TTZ a výtahy

tel.: +420 561 103 908
mobil: +420 725 658 974
ludek.sobotka@cezenergoservis.cz


Miroslav Novák
vedoucí oddělení Výroba

tel.: +420 561 105 422
mobil: +420 606 743 887
miroslav.novak@cezenergoservis.cz


Josef Vávra
vedoucí střediska Doplňková výroba

tel.: +420 561 105 349
mobil: +420 725 656 637
josef.vavra@cezenergoservis.cz


Miloš Vejmělka
vedoucí střediska Mechanické dílny EDU

tel.: +420 561 103 904
mobil: +420 725 535 413
milos.vejmelka@cezenergoservis.cz


Jan Moravec
vedoucí střediska Mechanické dílny ETE

tel.: +420 381 102 975
mobil: +420 725 668 676
jan.moravec@cezenergoservis.cz


Ing. Tomáš Babinec
vedoucí oddělení Servis ETE

mobil: +420 725 648 525
tomas.babinec@cezenergoservis.cz


Jaroslav Albrecht
vedoucí střediska Turbíny

tel.: +420 381 102 362
mobil: +420 602 519 418
jaroslav.albrecht@cezenergoservis.cz


Miroslav Vaculín
vedoucí střediska Venkovní objekty

tel.: +420 381 104 123
mobil: +420 606 753 004
miroslav.vaculin@cezenergoservis.cz


Kamil Kacian
vedoucí střediska Elektrické stroje točivé

tel.: +420 381 102 715
mobil: +420 724 316 168
kamil.kacian@cezenergoservis.cz


Ing. Ivan Dlabač
vedoucí střediska Tlakové systémy

mobil: +420 725 076 123
ivan.dlabac@cezenergoservis.cz


Vladimír Šmarda
vedoucí oddělení Montáž potrubí a svařování

mobil: +420 725 658 489
vladimir.smarda@cezenergoservis.cz


Stanislav Trnka
vedoucí střediska Realizace svařování EDU

tel.: +420 561 105 525, 561 102 433
mobil: +420 725 658 973
stanislav.trnka@cezenergoservis.cz


Stanislav Galatík
vedoucí střediska TP a příprava EDU

tel.: +420 561 105 569
mobil: +420 724 410 607
stanislav.galatik@cezenergoservis.cz


Marek Kotrč
vedoucí střediska Realizace svařování ETE

tel.: +420 381 104 527
mobil: +420 725 648 163
marek.kotrc@cezenergoservis.cz


Michal Šíma
vedoucí střediska TP a příprava ETE

tel.: +420 381 104 528
mobil: +420 601 318 239
michal.sima@cezenergoservis.cz