Znalosti a zkušenosti předáváme ostatním

Znalosti a zkušenosti předáváme ostatním

Dobře si uvědomujeme, že máme v týmu spoustu šikovných kolegyň a kolegů s letitými zkušenostmi ve svých oborech, a tak neváháme předávat jejich znalosti a zkušenosti i ostatním.

Kvalita díky elektrické ohýbačce

V květnu tohoto roku se ujal školení práce s ohýbačkou potrubí náš kolega Zdeněk Petrovský ze střediska TP a příprava EDU, který proškolil několik zaměstnanců našich dodavatelů.

Důvodem rozšíření této kvalifikace byla nedostačující kvalita ohybů prováděných klasickými hydraulickými ohýbačkami. Ty se používají pro ohyby potrubí menších průměrů, ale při ohýbání u nich dochází k deformaci potrubí. Proto jsme se před časem rozhodli pořídit elektrickou ohýbačku, u které je největší výhodou možnost ohýbání i složitějších figur, a to bez jejich deformace. Průměr potrubí tak zůstává neměnný.


Nové metody zvyšují efektivitu

Další školení se uskutečnilo v červnu 2020, a to v režii našeho kolegy Marka Kotrče ze střediska Realizace svařování ETE. Ten předával našim dodavatelům své znalosti a zkušenosti s rozebíratelnými spoji typu Swagelok.

Tyto spoje se využívají zejména pro systémy měření a regulace, ale také pro rozvody plynů a některé kapalinové rozvody. Výhodou metody je, že při ní není zapotřebí větších mechanických zásahů do potrubí, jako například řezání nebo svařování a potrubí spojené tímto způsobem lze bez problémů odtlakovat pro tlakové a těsnicí zkoušky. Tyto spoje navíc splňují požadavky na seismickou odolnost a lze je tedy použít i pro zařízení, která jsou důležitá pro bezpečnostní a havarijní systémy jaderných elektráren.