Zajišťujeme obsluhu hygienických smyček

Zajišťujeme obsluhu hygienických smyček

Od 1.1.2020 zajišťujeme nově činnosti spojené s obsluhou hygienických smyček na Jaderné elektrárně Dukovany.

 

Hygienická smyčka slouží pro převlékání osob vstupujících a vystupujících z a do kontrolovaného pásma (KP), osobní hygienu osob vystupujících z KP, monitorování povrchové kontaminace osob a jejich případnou dekontaminaci. Je rozdělena na "čistou" a "nečistou" část a stavebně odděluje prostor KP od prostor mimo KP.

Hygienické smyčky provozujeme v nepřetržitém provozu a obsluhu zajišťuje celkem sedm pracovníků ČEZ ENERGOSERVIS. Hlavní činností je monitorování kontaminace osob vystupujících z KP a jejich případná dekontaminace. Pracovníci zároveň provádí svoz použitých ochranných pomůcek do speciální prádelny a doplňují čisté ochranné pomůcky do prostor hygienických smyček.