Vzděláváme naše zaměstnance!

Vzděláváme naše zaměstnance!

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II vznikl za účelem adaptace pracovní síly v podnicích na neustále se měnící tržní prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti podniků.

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS získala na základě projektů podaných na Úřad práce příspěvek na vzdělávání a na úhradu mzdových nákladů.

Ze zaměstnanců společnosti jsme zařadili devět zaměstnanců do projektu Autodesk Inventor pro začátečníky a dalších šest zaměstnanců do projektu Autodesk Inventor pro pokročilé. Jednotlivá školení probíhají od února 2018 a jsou v plánu až do listopadu 2018.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.