Vyrobili jsme pro EDU nový tvrdoměr
13. 4. 2022

Vyrobili jsme pro EDU nový tvrdoměr

Díky zakázkám pro jaderné elektrárny máme možnost pracovat na velice zajímavých projektech, které jsou svým předmětem opravdu unikátní. Jednou z takových zakázek byla i výroba tvrdoměru pro měření vložených tyčí (VT) havarijních regulačních kazet (HRK).

Staré za nové

Nový tvrdoměr bylo potřeba vyrobit z důvodu dosluhujícího stávajícího tvrdoměru. Pomocí něj se měří tvrdost VT HRK, které časem z důvodu vystavení vysokému radioaktivnímu záření křehnou a při dosažení určité hodnoty tvrdosti je nutné je vyměnit.

Jedná se o kompletní sestavu pracovního stolu s jednotkou pro měření tvrdosti, stínicího válce a závěsu se závažím. Tato kompletní sestava umožňuje kontrolní měření tvrdosti vložených tyčí a jejich sledování během použití v provozu bloku. Měřicí jednotka je vybavena externím ovládacím panelem, který umožňuje dálkové ovládání jednotky a zobrazení výsledků měření z důvodu vysoké radiační zátěže. Závěs se závažím slouží k zachycení vložených tyčí a umožňuje transport za pomoci jeřábu. Závaží, které je součástí závěsu, umožňuje přitížení vložené tyče při měření tvrdosti v pracovním stole.

 

Úspěšná spolupráce

Měřicí jednotku dodala společnost METROTEST, ostatní komponenty navrhli a vyrobili naši kolegové z oddělení Inženýring a z oddělení Výroba, a to ve výrobní hale v Heřmanicích v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Celá sestava je vyrobena z nerezové oceli. Stínicí válec je opatřen olověným stíněním z důvodu odstínění radioaktivního záření.

Před předáním hotového výrobku proběhlo metrologické ověření Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve výrobní hale v Heřmanicích a po instalaci na reaktorovém sále v kontrolovaném pásmu Jaderné elektrárny Dukovany se uskutečnilo další úspěšné kontrolní měření.Nyní je tvrdoměr kompletně hotový a je připraven k použití.