Výroba komponent pro unikátní zakázku

Výroba komponent pro unikátní zakázku

Během dubna 2018 jsme zahájili výrobu komponent pro unikátní zakázkuDodávka a instalace 2 sad rezervních skladovacích mříží v kompaktním provedení do bazénu skladování ozářeného jaderného paliva (BSOP) jaderných bloků VVER 440“.

Rezervní skladovací mříže slouží k uskladnění ozářeného jaderného paliva. Účelem tohoto díla je zajistit možnost vyvezení ozářeného paliva z reaktoru do bazénu skladování ozářeného paliva a zajistit jeho podkritičnost.

 

Elektrárna potřebuje navýšit kapacitu

Rezervní skladovací mříže se v případě potřeby umísťují do bazénu ozářeného jaderného paliva nad stabilní skladovací mříže umístěné na dně skladovacího bazénu.

Nové kompaktní rezervní skladovací mříže budou mít zvýšenou skladovací kapacitu, a to 388 pozic oproti původním 350 pozicím. Tím se v případě nutnosti zajistí možnost vyvezení veškerých palivových souborů z reaktoru, kterých je celkem 386.

Zvýšení počtu skladovacích pozic bude dosaženo zmenšením rozteče mezi pozicemi pro ukládání palivových souborů. Toho je možné dosáhnout pouze použitím nerezové ocele legované přírodním bórem, čímž je vytvořena ocel pohlcující neutrony.


Výroba vyžaduje mimořádnou přesnost

Jako generální dodavatel této zakázky koordinujeme a řídíme celý návrh, výrobu a vyzkoušení kompaktních rezervních mříží. Projektovou dokumentaci pro nás zpracovala německá pobočka společnosti FRAMATOME. V dubnu 2018 vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost kladné stanovisko k předložené projektové dokumentaci a mohla tak být zahájena výroba.

V současné době probíhá výroba mříže ve výrobní hale v Heřmanicích v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Samotná výroba je velmi specifická z důvodu vysoké náročnosti na přesnost, kvalitu provedení a použité materiály.

Dokončení první skladovací mříže je v plánu na konec roku 2018. Druhá mříž pak bude dodána na konci roku 2019.