Víme, jak využít plasty
21. 7. 2021

Víme, jak využít plasty

A to nejen v jaderných elektrárnách... Ve svařovacím centru Březí v areálu Jaderné elektrárny Temelín se uskutečnilo školení na svařování termoplastů. Tuto iniciativu má na svědomí náš kolega z oddělení Řízení zakázek, který školení zorganizoval a aktivně se zasazuje o využívání plastového potrubí nejen v jaderných elektrárnách.

Teorie i praktická ukázka

Školení se ujal Mgr. Jiří Houda ze společnosti TITAN-PLASTIMEX, který má v oboru mnoha leté zkušenosti. V teoretické části se zájemci dozvěděli informace o principu IR svařování a jeho výhodách v porovnání s klasickým svařováním natupo. Mezi obecné výhody IR technologie patří bezkontaktní nahřátí, při kterém je vyloučena kontaminace svařovaných ploch a v neposlední řadě i optimalizovaný ohřev. Při této metodě se nahřeje pouze nejnutnější hloubka kontaktních ploch. Při jejich sesazení dojde k jejich tzv. „přesazení“ o dráhu, která byla předem nastavena podle dimenze, materiálu a tlakové třídy. Svařovací časy jsou oproti klasickému svařování natupo téměř o 50 % kratší. Jedná se o polo automatizovaný proces, při kterém si svářeč vybírá materiál a potvrzuje dotazované úkony svářečkou.

Při praktické části školitel účastníkům předvedl jednoduchost a rychlost sváru na plastovém potrubí.

 

Plastové potrubí má široké spektrum využití

Předností technologie je i zaprotokolování každého sváru. Protokol o průběhu svařování je možné vytisknout na formát A4, zároveň s vytištěnými štítky, které je možné lepit k provedenému sváru.

Široké spektrum využití plastového potrubí nabízí v budoucnu uplatnění v jaderných nebo vodních elektrárnách. Instalaci plastových rozvodů je možno využít i pro vzduchotechniku, potrubní systémy požární vody nebo vnitřní rozvody vody velkých průměrů a další. Výhodami plastového potrubí jsou zejména vysoká chemická odolnost, dlouhá životnost, nízká hmotnost a jednoduchá montáž.