Slapy dostanou nový rychlozávěr

Slapy dostanou nový rychlozávěr

Od května tohoto roku pracujeme na zajímavé zakázce pro Vodní elektrárnu Slapy. Jedná se o generální opravu rychlozávěru turbogenerátoru, při které bylo nutné navrhnout a vyrobit zcela novou tabuli rychlozávěru.

Nová tabule má moderní podobu

O výrobě nové tabule místo opravy tabule stávající bylo rozhodnuto na základě posouzení technického řešení pojezdů, které bylo v tomto případě vyhodnoceno jako zastaralé a nevyhovující. Pojezdy byly dosud řešeny pomocí tzv. Gallových řetězů, které neodpovídají současným požadavkům na odolnost celé konstrukce. Projektanti společnosti měli tedy za úkol navrhnout nové řešení podvozků a celé konstrukce rychlozávěru. Součástí projektu jsou také hydrodynamické a hydrostatické výpočty.

Finální tabule se skládá ze tří dílčích částí. V současné době jsou všechny části hotové a po finálním seřízení geometrie podvozků byly převezeny do elektrárny Slapy. Zde budou pomocí speciálního přípravku smontovány dohromady. Do šachty rychlozávěru se bude tabule spouštět již jako jeden celek, vážící bezmála 50 tun.


Přesnost konstrukce je klíčová

Samotná instalace rychlozávěru do šachty bude velice náročnou prací z důvodu velmi malé tolerance pro jeho uložení, která činí pouze 4–5 mm. Při výrobě bylo tedy nutné klást velký důraz na přesnost a kvalitu celé konstrukce. Instalace rychlozávěru je v plánu na začátku října 2019.