Práce s Helios Orange nás baví ...

Práce s Helios Orange nás baví ...

... a nemáme problém se pochlubit !

 

Když jsme se na podzim roku 2016 narychlo a bez "hluboké" analýzy rozhodovali o implementaci nového ERP systému Helios Orange, netušili jsme, jaké možnosti se díky otevřenosti celého systému poučenému uživateli otevírají a kam se za tři roky postupné implementace dostaneme.

V roce 2020 používá Helios v ČEZ ENERGOSERVIS průměrně 130 zaměstnanců každý pracovní den. Alespoň jednou týdně si Helios spustí přibližně 220 uživatelů, alespoň jednou měsíčně téměř 260.

Výrobcem systému Helios je společnost Asseco Solutions, a.s., pro partnery a zákazníky této společnosti již několik let čas od času prezentujeme naše zkušenosti s používáním Heliosu. V prezentacích se zaměřujeme hlavně na naši silnou stránku, kterou je oblast Reportingu za pomocí tzv. Dataskopů.

Další naší specialitou je prezentace přípravy a provedení přechodu na edici iNUVIO. Tento přechod jsme mimochodem zvládli jako jedni z prvních velkých uživatelů, a to bez provozních problémů a s výbornými výsledky již v srpnu 2018

 

Na podzim roku 2019 jsme byli managementem společnosti Asseco pozváni na dvoudenní interní zasedání týmu Helios, abychom krátce odprezentovali „naše“ řešení. V příjemném prostředí hotelu Orea Resort Devět Skal ve Žďárských vrších jsme měli možnost téměř 170 analytikům, konzultantům a obchodníkům společnosti ASSECO předvést, jak ČEZ ENERGOSERVIS používá pro řízení společnosti ERP systém Helios Orange v edici iNUVIO.

 

Kromě základních parametrů implementace, tzn. počty licencí, denní a měsíční počty uživatelů, časové milníky implementace, rozsah vlastních dovývojů apod. jsme se zaměřili na praktické výstupy z každodenního používání Heliosu.

Prezentovali jsme případovou studii „Jeden den personalisty v ČEZ ENERGOSERVIS“ a některá vlastní unikátní řešení – řízení úkolů pracovních příkazů, sledování průchodů elektrárnou, reporting pro vedení společnosti, dataskop Zaměstnanci, dataskop Zakázky a další.  

Podle reakcí publika soudíme, že „EGS přístup“ k implementaci a provozování Heliosu většinu zaměstnanců společnosti Asseco zaujal a mohl by se stát inspirací pro vývoj nových funkcionalit.

Zcela neskromně si myslíme, že někteří posluchači byli překvapeni, co všechno „jejich“ systém umí (my jsme u toho nebyli, ale fáma tvrdí, že šéf vývoje Asseco prohlásil: „Já jsem si myslel, že by to takhle mohlo jít, ale ještě jsem to neviděl“).

 

V listopadu 2019 jsme obdobnou akci zopakovali pro zaměstnance společnosti Gatema a.s. Boskovice, která je od roku 2019 implementátorem řešení Helios v EGS. Důležité služby zajišťuje pro EGS pobočka společnosti Gatema, která sídlí v objektu bývalého Unipletu v Tovární čtvrti v Třebíči.

Vzhledem k profesně mírně odlišnému publiku jsme prezentaci rozšířili o pohled do zákulisí vývoje, a prezentovali jsme i věci, které běžný uživatel nevnímá – např. jsme odhalili, jak jsou některé (samozřejmě ne všechny !) finty ošetřeny technicky.

 

Do třetice jsme v únoru 2020 navštívili společnost ORGREZ, a.s. Brno. Kolegové z Orgrezu používají Helios delší dobu víceméně „provozním“ způsobem a nyní stojí před trojím úkolem – za prvé potřebují sjednotit ERP systém pro všechny dceřiné společnosti, za druhé budou muset přejít z tzv. verze 2 na edici iNUVIO a za třetí potřebují posílit reporting (když už ta data mají).

Všem tématům jsme se věnovali vyčerpávajícím způsobem (alespoň nás to vyčerpalo dost) a snad naše zkušenosti přispěly k dalšímu rozhodování managementu společnosti ORGREZ.


Tuto "evengelizační činnost" samozřejmě neprovádíme jen tak. Vzhledem k počtu uživatelů můžeme velmi rychle odhalit případné chyby v nových funkcionalitách a zároveň máme dostatek námětů na úpravy popř. zcela nové věci, které by Helios mohl umět.

Postupem času se nám podařilo získat přístup k týmu vývojářů Asseco a dialog, který vedeme o úpravách a případných nových funkcionalitách je občas velmi intenzívní. Dá se říci, že nápady na některé věci, implementované v předchozích verzích Heliosu, vznikly jako surová a neotesaná myšlenka původně uvnitř ČEZ ENERGOSERVIS. 

 

Za tým Helios v ČEZ ENERGOSERVIS

Lída Kosmáková & Karel Jelínek