Podporujeme aktivity našich zaměstnanců!

Podporujeme aktivity našich zaměstnanců!

I v roce 2019 podporujeme mimopracovní aktivity našich zaměstnanců. V prvním pololetí 2019 jsme podpořili celkem 31 aktivit a projektů, ve kterých jsou zainteresovaní naši zaměstnanci nebo jejich děti.

Celkem jsme rozdělili 25 malých finančních darů v celkové hodnotě 79 000 Kč. Dalších 36 000 Kč jsme rozdělili mezi 6 projektů s protiplněním v podobě reklamy.