Opravujeme potrubí speciální metodou

Opravujeme potrubí speciální metodou

Pro opravy potrubí na Jaderné elektrárně Dukovany jsme začali používat speciální metodu BRAWOLINER.

Metoda BRAWOLINER

Jedná se o bezvýkopovou metodu obnovy potrubí, která se provádí zavedením – invertováním bezešvého rukávce (lineru) vzduchem při tlaku 0,3 – 0,9 barů do celé délky opravovaného úseku. Rukávec je nasycen epoxidovou pryskyřicí, která se vytvrzuje ohřevem nebo samovolně. V celé délce úseku vzniká kompaktní, bezešvé a staticky samonosné potrubí o síle stěny 3,5 – 4,0 mm, která je bez jediného spoje.


První úspěšná aplikace

Metoda BRAWOLINER byla úspěšně použita při obnově potrubí drenáže cirkulační chladicí vody před Centrální čerpací stanicí II. Obnoveno bylo celkem 28 metrů potrubí.


Ekonomická výhoda

Velkou výhodou této metody je její nízká ekonomická náročnost. Cena opravy potrubí běžným způsobem by byla oproti této metodě na několikanásobku.