Odstraňujeme netěsnosti v provozu

Odstraňujeme netěsnosti v provozu

Od března 2019 používáme novou metodu pro dočasné odstraňování netěsností potrubních rozvodů za provozu, kterou vyvinula francouzská společnost PETROSEAL.

Jedná se o nedestruktivní metodu, kterou je možné odstranit různé typy netěsností na potrubí bez přerušení výroby. Definitivní opravu je tedy možné odložit až na dobu plánované odstávky, čímž se výrazně omezují případné ztráty z důvodu odpadlé výroby.

Metodu lze aplikovat na tato provozní média: pára, voda, vzduch, uhlovodíky, žíraviny a ostatní vedlejší chemické produkty. Pracovní teplota pro použití této metody se může pohybovat v rozmezí -180 °C až +700 °C a pracovní tlak může dosahovat až hodnoty 240 bar.

Princip metody spočívá v injikování těsnicí hmoty pomocí hydraulického čerpadla do speciálního přípravku, který se předem upne na potrubí v místě úniku média. Po této aplikaci dojde k okamžitému zastavení úniku média.