Náročná oprava rychlozávěru Kamýk
3. 10. 2021

Náročná oprava rychlozávěru Kamýk

Další z akcí, na které se podíleli kolegové z EGS, byla oprava rychlozávěrových tabulí a šachet na vodní elektrárně Kamýk.

Rychlozávěrové tabule byly demontovány a transportovány na lokalitu Dukovany.

Na tabulích kolegové opravili nevyhovující svary, tabule opískovali a nově nastříkali. V areálu dílen v Heřmanicích opravili vodicí kola tabulí a uložení ložisek. Takto upravené tabule byly převezeny zpět na vodní elektrárnu Kamýk a namontovány do šachty rychlozávěru. Mezitím v šachtě kolegové odřezali staré vedení tabulí, proběhla repase šachty a oprava vodicích profilů.

Práce v šachtách probíhaly za ztížených podmínek. Kolegové pracovali v hloubce, v chladu a vlhku za pomoci svářecích kukel s ventilací.