Máme Jaderného profesionála!

Máme Jaderného profesionála!

Michal Cisár

V EGS pracuje již 24 let a v současné době zastává funkci mistra ve středisku Turbíny. O tom, že je to opravdový „mistr turbinář“, vypovídají zejména jeho výborné pracovní výsledky a skvělé pracovní nasazení, kterým jde příkladem svým kolegům nejen ve středisku Turbíny. Nyní navíc získal jako první pracovník EGS ocenění Jaderný profesionál měsíce. Je to zkrátka člověk na správném místě!

  • 24 let je opravdu dlouhá doba, pamatujete si ještě na vaše začátky u EGS?

Jako každý začátek to pro mě byla velká výzva. Práce u EGS mi nabídla pracovat na zařízeních JE a tím získávat jistou odbornost.

  • Co dnes Vaše práce obnáší?

Mám na starosti především opravy turbín a čerpadel. S tím jsou spojené činnosti jako seznámení s pracovními příkazy, rozdělení činností mezi zaměstnance, zpracování dokumentace a její vyhodnocení včetně nacenění nebo zajišťování materiálů a náhradních dílů. Kromě toho mám na starosti olejovou regulaci a zodpovídám za vedení a dozor zaměstnanců při realizaci investičních zakázek.

  • Dokážete říct, jaké je největší úskalí Vaší profese?

V dnešní době řešíme zejména personální problémy. Potýkáme se s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků s praxí a odborností.

  • Co byste naopak hodnotil pozitivně?

Výsledky práce střediska Turbíny jsou kolektivní zásluha. Jsem rád, když se nám vždy podaří práci společně úspěšné dokončit. Navíc vidím jako velké plus získávání cenných zkušeností při odborně prováděných úkolech při odstávkách.

  • Poslední roky nebyly pro elektrárnu z hlediska dlouhých odstávek vůbec jednoduché, jaký to mělo vliv na Vaši práci?

To ovlivnilo moji práci určitě negativně. Odstávky byly časově velmi náročné, a navíc se překrývaly vzájemně v Dukovanech a v Temelíně. To je vždy náročné zkoordinovat z pohledu zajištění personálu.

  • Turbína je jedno z klíčových zařízení JE, které jistě není vůbec jednoduché udržovat. Jak dlouho trvá, než se člověk vypracuje na pozici mistra?

To nelze přesně určit. Ovlivňují to i jiné faktory než pouhé vypracování. V mém případě mi pozice mistra byla navržena po 22 letech ve společnosti.