Máme novou etickou linku
27. 7. 2023

Máme novou etickou linku

Dne 20. června 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatelů tzv. whistleblowerů.

Přijatý zákon upravuje postup podávání a posuzování oznámení o protiprávních jednáních prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dalšími zákonnými způsoby a zajištění potřebné ochrany oznamovatele. 

Účinnost zákona je stanovena od 1.8.2023.

Z tohoto důvodu zavedla společnost ČEZ ENERGOSERVIS vnitřní oznamovací systém (etická linka) a určila příslušné osoby.

Více informací najdete v odkaze vnitrni_oznamovaci_system_egs.pdf (cezenergoservis.cz)