Máme nové spektrometry

Máme nové spektrometry

Zakoupili jsme dva druhy spektrometrů určené pro kontrolu prvkového složení kovů a slitin. Spektrometry nám dodala společnost BAS Rudice spol. s r.o.

Široké možnosti použití

Od dubna 2019 oba spektrometry úspěšně používáme, a to zejména při vstupní kontrole hutního materiálu, ale i pro rychlé analýzy chemického složení ocelí.

Na nízkolegované a korozivzdorné ocele používáme univerzální spektrometr Belec Compact Port HLC. Na korozivzdorné ocele používáme přenosný ruční rentgenový spektrometr VANTA.


Důvěřuj, ale prověřuj

Velkou výhodou této nákladné investice je zejména přesná kontrola všech příchozích hutních materiálů již při vstupu. Máme tedy jistotu, že ve výrobě pracujeme pouze s kvalitním materiálem.