Kvalifikovali jsme metodu WOL!

Kvalifikovali jsme metodu WOL!

V měsící únoru jsme úspěšně kvalifikovali metodu WOL pro jaderné elektrárny v České republice.

Metoda WOL (Weld Overlay) je speciální způsob opravy heterogenních svarových spojů spočívající v postupném navařování přesně definovaných návarových vrstev.

ČEZ ENERGOSERVIS bude metodu WOL používat pro opravy heterogenních svarových spojů nátrubků superhavarijního napájení parogenerátorů a navazujícího potrubí v Jaderné elektrárně Dukovany.

Realizační premiéru v České republice bude mít metoda WOL v březnu 2018 při plánované odstávce druhého reaktorového bloku JE Dukovany, kde budou touto metodou opraveny celkem dva heterogenní svary na parogenerátoru.

Úspěšné kvalifikaci předcházela náročná několik měsíců trvající příprava, spočívající v přípravě kvalifikační dokumentace, výpočtech, výrobě navařovacího automatu, dodávky návarového drátu, kvalifikaci personálu, tréninku navařování v simulovaných podmínkách a vypracování typové svářečské dokumentace.

Navařovací automat vyrobila francouzská společnost POLYSOUDE, ve které pracovníci ČEZ ENERGOSERVIS absolvovali školení na obsluhu a údržbu navařovacího zařízení a získali příslušné certifikáty (operátor navařovacího automatu, provádění servisu a údržby).

Trénink navařování probíhal v montážní hale v Jaderné elektrárně Dukovany. Pro trénink byly vytvořeny podmínky simulující prostorové omezení výrobního bloku a při výcviku bylo navařeno celkem šest zkušebních vzorků.

Výhodou aplikování metody WOL je přenesení konstrukčního napětí na návar a vytvoření tlakového napětí na heterogenním svarovém spoji. Velmi se tak sníží riziko vzniku a rozvoje defektů ve svaru.