Generátory na EDU prochází výměnou

Generátory na EDU prochází výměnou

V prosinci 2018 jsme realizovali zakázku „Výměna generátoru DGS 8“. Akce spočívala ve výměně statoru a rotoru generátoru na pozici DGS 8 při generální opravě 3. reaktorového bloku. Akce byla provedena z důvodu výměny vinutí statoru generátoru.

Před zahájením akce bylo potřeba zajistit přípravky, z nichž některé nám byly zapůjčeny z JE Mochovce.  Dále byla provedena kontrolní montáž, při které proběhlo i zaškolení personálu.

Samotná výměna byla náročná zejména na koordinaci jeřábových prací, které navíc ztěžovalo sněžení a námraza.

Touto akcí byla spuštěna série výměn generátorů, které budou na JE Dukovany probíhat v následujících letech. Celkem bude vyměněno šest generátorů. Další výměna generátoru proběhne v roce 2019 při generální opravě 4. reaktorového bloku.