ENERGETICKÉ TŘEBÍČSKO

ENERGETICKÉ TŘEBÍČSKO

Stali jsme se členem sdružení ENERGETICKÉ TŘEBÍČSKO 


Na jednání výkonného výboru sdružení ENERGETICKÉ TŘEBÍČSKO dne 12. 3. 2018 jsme byli přijati za nového člena tohoto zájmového sdružení právnických osob.

Sdružení ENERGETICKÉ TŘEBÍČSKO zahájilo svoji činnost 8. dubna 2013 a je dobrovolným sdružením obcí a právnických osob.

Základním posláním sdružení je zastupování a hájení zájmů členů ve vztahu k udržení a dalšímu rozvoji energetického odvětví v regionu.


http://www.energeticketrebicsko.cz/aktualne/rozrostli-jsme-se-o-dalsi-cleny/