ČEZ ENERGOSERVIS slaví 25 let!

ČEZ ENERGOSERVIS slaví 25 let!

1.4.1994 zahájila společnost ČEZ ENERGOSERVIS svoji činnost na jaderné elektrárně Dukovany.

Vznik společnosti

Společnost vznikla dne 18. března 1994 jako 100% dceřiná společnost ČEZ, a. s. za účelem údržby zařízení v jaderné elektrárně Dukovany. Svoji činnost zahájila 1.4.1994 se 110 zaměstnanci. V prvních letech fungování společnosti se činnosti zaměstnanců týkaly servisu a údržby klíčových zařízení, a to zejména turbín, generátorů a reaktorů.


Vedení má ČEZ ENERGOSERVIS stabilní

Vedení společnosti se dá označit za velice stabilní. Za 25 let své existence se v ČEZ ENERGOSERVIS vystřídali pouze tři ředitelé. Prvním a dosud nejdéle úřadujícím ředitelem se stal v roce 1994 Ing. Karel Petlach. Ten ve své funkci setrval až do roku 2007, kdy jej vystřídal Ing. Vladimír Marušík. Poslední změna nastala v roce 2016, kdy se stal generálním ředitelem Ing. Miloslav Provod, který společnost řídí dodnes. Všem ředitelům patří velké poděkování za odvedenou práci.


Od servisu k inženýrským projektům

V průběhu let se společnost rozrostla nejen co do počtu zaměstnanců a tržeb, ale i co do rozmanitosti činností. Servisní a údržbářské činnosti začala společnost postupně provádět i v uhelných a vodních elektrárnách a v roce 1997 i v jaderné elektrárně Temelín. Dnes působí celkem ve 14 elektrárnách.

Kromě servisních a údržbářských činností dnes ČEZ ENERGOSERVIS úspěšně realizuje i velké investiční zakázky v hodnotách stovek milionů korun. Navíc neustále zavádí nové metody a postupy, které jsou úspěšně využívány pro opravy klíčových zařízení na jaderných, vodních a uhelných elektrárnách.

V současné době se na chodu společnosti podílí bezmála 600 zaměstnanců a roční tržby přesahují 1,2 miliardy korun. ČEZ ENERGOSERVIS je tak největší servisní společností v jaderných elektrárnách v České republice.