ŽDP jsme úspěšně zvládli

ŽDP jsme úspěšně zvládli

Požadavky nového atomového zákona na zavedení tzv. životně důležitých prostor (ŽDP) v českých jaderných elektrárnách byly od samého počátku velkou výzvou pro všechny zúčastněné.

Na jaderné elektrárně Dukovany byl zřízen speciální tým, který se touto záležitostí zabýval. Ostré spuštění systému od ledna 2020 prokázalo, že tento tým zavedení ŽDP velmi úspěšně zvládl.

Dne 30.1.2020 proběhlo poslední setkání týmu ŽDP EDU. Ředitel divize Jaderná energetika  Bohdan Zronek a ředitel EDU Miloš Štěpanovský poděkovali dodavatelům za výbornou spolupráci při zavedení ŽDP.

Součástí týmu ŽDP byli i zástupci společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. Poděkování patří zejména zaměstnancům společnosti, kteří v této záležitosti ochotně spolupracovali a tím přispěli k tomu, že zavedení ŽDP nemělo žádný negativní vliv na provoz jaderného zařízení.