Útvar Obchod a marketing

Ing. Petr Skopal
člen rady jednatelů a ředitel útvaru Obchod a marketing
tel.: +420 561 105 226
petr.skopal@cezenergoservis.cz

Pavel Urbánek
vedoucí oddělení Obchod
tel.: +420 561 105 420
pavel.urbanek@cezenergoservis.cz

Mgr. Martin Vrbka
vedoucí střediska Obchod EDU

tel.: +420 561 105 038
martin.vrbka@cezenergoservis.cz

Josef Kotrba
vedoucí střediska Podpora obchodu

tel.: +420 561 105 421
josef.kotrba@cezenergoservis.cz

Ing. Jiří Karkulík
vedoucí střediska Nabídky

tel.: +420 561 103 769
jiri.karkulik@cezenergoservis.cz

Kateřina Hofmanová
vedoucí střediska Obchod ETE

tel.: +420 381 102 183
katerina.hofmanova@cezenergoservis.cz

Ing. Martina Bendová
středisko Marketing

tel.: +420 725 668 666
martina.bendova@cezenergoservis.cz