Útvar Obchod a marketing

Ing. Petr Skopal
člen rady jednatelů a ředitel útvaru Obchod a marketing
tel.: +420 561 105 226
skopal@cezenergoservis.cz

Pavel Urbánek
vedoucí oddělení Obchod
tel.: +420 561 105 420
urbanekp@cezenergoservis.cz

Mgr. Martin Vrbka
vedoucí střediska Obchod EDU

tel.: +420 561 105 038
vrbka@cezenergoservis.cz

Josef Kotrba
vedoucí střediska Podpora obchodu

tel.: +420 561 105 421
kotrba@cezenergoservis.cz

Ing. Jiří Karkulík
vedoucí střediska Nabídky

tel.: +420 561 103 769
karkulik@cezenergoservis.cz

Kateřina Hofmanová
vedoucí střediska Obchod ETE

tel.: +420 381 102 183
hofmanova@cezenergoservis.cz

Ing. Martina Bendová
oddělení Marketing

tel.: +420 725 668 666
bendova@cezenergoservis.cz