Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti týkající se výkonu Vašeho práva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vaše OÚ použijeme za účelem ověření Vaší identity a za účelem řádného vyřízení Vašeho požadavku. Vaše údaje a jejich nosiče budou uloženy v informačním systému Naší společnosti a pověřence pro ochranu osobních údajů po dobu řešení Vašeho požadavku a následně po dobu 5 let od vyřízení Vaši žádost, a to pro případ soudních či správních řízení, za účelem zajištění relevantních důkazů. Údaje budou zpřístupněny společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., dále společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 45274649, jejíž je pověřenec pro ochranu osobních údajů zaměstnancem.

Dovolujeme si Vás informovat o existenci práva požadovat od společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Dále si Vás dovolujeme informovat o existenci Vašeho práva podat stížnost u dozorového úřadu. Další informace ohledně zpracování osobních údajů a o způsobu řešení žádostí ohledně výkonu práv subjektů údajů a postupů při porušení ochrany osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách společnosti www.cezenergoservis.cz v sekci O společnosti Ochrana osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů, viz. www.cez.cz.

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS má Ohlašovací povinnost ve vztahu k dozorovému orgánu ÚOOÚ.

Z hlediska GDPR byly zabezpečeny veškeré osobní údaje, které se ve vztahu k Vám zpracovávají.

 

+