Útvar Kvalita a bezpečnost

Ing. Milan Bazgier
ředitel útvaru Kvalita a bezpečnost
tel.: +420 381 103 413
bazgier@cezenergoservis.cz

Ing. Filip Stach
středisko BOZP, PO, EMS
tel.: +420 561 105 189
stach@cezenergoservis.cz

Ing. Jiří Hlavnička
středisko Řízení kvality
tel.: +420 725 668 677
hlavnickaj@cezenergoservis.cz

Petr Zunt
vedoucí oddělení Řízení IMS
tel.: +420 381 103 275
zunt@cezenergoservis.cz

Eliška Baštová
středisko Systémy řízení
tel.: +420 381 105 360
eliska.bastova@cezenergoservis.cz

Roman Svoboda
vedoucí oddělení Řízení zvláštních procesů
tel.: +420 561 103 235
svobodar@cezenergoservis.cz

Miroslav Rudek
vedoucí střediska Technická kontrola ETE
tel.: +420 381 103 953
rudek@cezenergoservis.cz

Ing. Pavel Vrzák
vedoucí střediska Inspekce svařování ETE

tel.: +420 381 102 844 
vrzakp@cezenergoservis.cz

Dalibor Župa
vedoucí střediska Technická kontrola EDU, VE

tel.: +420 561 105 529
zupa@cezenergoservis.cz

Pavel Peterka
vedoucí střediska Inspekce svařování EDU, VE

tel.: +420 561 103 235
peterka@cezenergoservis.cz