Útvar Kvalita a bezpečnost

Ing. Milan Bazgier
ředitel útvaru Kvalita a bezpečnost
tel.: +420 381 103 413
milan.bazgier@cezenergoservis.cz

Dalibor Župa
vedoucí oddělení Řízení kvality a bezpečnosti
tel.: +420 561 105 189
dalibor.zupa@cezenergoservis.cz

Ing. Filip Stach
středisko BOZP, PO, EMS
tel.: +420 561 105 189
filip.stach@cezenergoservis.cz

Ing. Jiří Hlavnička
středisko Řízení kvality
tel.: +420 725 668 677
jiri.hlavnicka@cezenergoservis.cz

Petr Zunt
vedoucí oddělení Řízení IMS
tel.: +420 381 103 275
petr.zunt@cezenergoservis.cz

Eliška Baštová
středisko Systémy řízení
tel.: +420 381 105 360
eliska.bastova@cezenergoservis.cz

Pavel Hubenka
středisko Audity a zpětná vazba
tel.: +420 381 105 348
pavel.hubenka@cezenergoservis.cz

Ing. Barbora Kubů
středisko Kvalifikace dodavatelů
tel.: +420 381 105 360
barbora.kubu@cezenergoservis.cz

Roman Svoboda
vedoucí oddělení Řízení zvláštních procesů
tel.: +420 561 103 235
roman.svoboda@cezenergoservis.cz

Miroslav Rudek
vedoucí střediska Technická kontrola ETE
tel.: +420 381 103 953
miroslav.rudek@cezenergoservis.cz

Ing. Pavel Vrzák
vedoucí střediska Inspekce svařování ETE

tel.: +420 381 102 844 
pavel.vrzak@cezenergoservis.cz

Petr Uhlíř
vedoucí střediska Technická kontrola EDU, VE

tel.: +420 561 105 529
petr.uhlir@cezenergoservis.cz

Pavel Peterka
vedoucí střediska Inspekce svařování EDU, VE

tel.: +420 561 103 235
pavel.peterka@cezenergoservis.cz