Divize Realizace

Ing. Oldřich Novák
ředitel divize Realizace
tel.: +420 561 105 089
oldrich.novak@cezenergoservis.cz

Jana Šebková
asistentka ředitele divize Realizace
tel.: +420 561 105 575
mobil: +420 725 707 679
jana.sebkova@cezenergoservis.cz

Ing. Josef Husták
vedoucí oddělení Servis EDU
tel.: +420 561 103 914
josef.hustak@cezenergoservis.cz

František Nováček
vedoucí střediska Turbíny
tel.: +420 561 103 292
frantisek.novacek@cezenergoservis.cz

Jaroslav Procházka
vedoucí střediska Venkovní objekty
tel.: +420 561 103 912
jaroslav.prochazka@cezenergoservis.cz

Miroslav Řezáč
vedoucí střediska Elektrické stroje točivé
tel.: +420 561 103 913
miroslav.rezac@cezenergoservis.cz

Miroslav Janeček
vedoucí střediska Tlakové systémy
tel.: +420 561 103 279
miroslav.janecek@cezenergoservis.cz

Ing. Josef Klusáček
vedoucí střediska Svařování
tel.: +420 561 105 525
josef.klusacek@cezenergoservis.cz

Oldřich Ondrůj
vedoucí střediska Furmanite
tel.: +420 561 103 358
oldrich.ondruj@cezenergoservis.cz

Ivo Horák
vedoucí střediska Servis VZT
tel.: +420 561 103 916
ivo.horak@cezenergoservis.cz

Miroslav Papírník
vedoucí střediska Operativní údržba
tel.: +420 561 103 995
miroslav.papirnik@cezenergoservis.cz

Bc. Ladislav Lutera
vedoucí střediska Servis TTZ a výtahy
tel.: +420 561 104 295
ladislav.lutera@cezenergoservis.cz

Miroslav Novák
vedoucí oddělení Výroba
tel.: +420 561 105 422
miroslav.novak@cezenergoservis.cz

Josef Vávra
vedoucí střediska Doplňková výroba
tel.: +420 561 105 349
josef.vavra@cezenergoservis.cz

Miloš Vejmělka
vedoucí střediska Mechanické dílny EDU
tel.: +420 561 103 904
milos.vejmelka@cezenergoservis.cz

Jan Moravec
vedoucí střediska Mechanické dílny ETE
tel.: +420 381 102 975
jan.moravec@cezenergoservis.cz

Ing. Tomáš Babinec
vedoucí oddělení Servis ETE
tel.: +420 381 103 947
tomas.babinec@cezenergoservis.cz

Jaroslav Albrecht
vedoucí střediska Turbíny
tel.: +420 381 102 362
jaroslav.albrecht@cezenergoservis.cz

Miroslav Vaculín
vedoucí střediska Venkovní objekty
tel.: +420 381 104 123
miroslav.vaculin@cezenergoservis.cz

Kamil Kacian
vedoucí střediska Elektrické stroje točivé
tel.: +420 381 102 715
kamil.kacian@cezenergoservis.cz

Ing. Ivan Dlabač
vedoucí střediska Tlakové systémy
mobil: +420 725 076 123
ivan.dlabac@cezenergoservis.cz

Marek Kotrč
vedoucí střediska Svařování
tel.: +420 381 102 198
marek.kotrc@cezenergoservis.cz

Pavel Sirový
vedoucí oddělení Servis VE
tel.: +420 725 658 933
pavel.sirovy@cezenergoservis.cz

Pavel Horký
vedoucí střediska Vodní elektrárny
tel.: +420 561 107 290
pavel.horky@cezenergoservis.cz