Zpracování radioaktivních kalů

Zpracování radioaktivních kalů

V průběhu měsíce srpna zahájila společnost ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. ve spolupráci se společnostmi CHEMCOMEX Praha, a.s. a ÚJV Řež, a. s. zpracování provozních nízkoaktivních radioaktivních kalů z nádrží koncentrátu na Jaderné elektrárně Dukovany.

Tyto odpady obsahují kromě kalového podílu též proměnné množství kapalné fáze s rozpuštěnými solemi kyseliny dusičné a borité. Pro zpracování kalů byla vyvinuta geopolymerní matrice „šitá na míru". Matrice umožňuje převedení kalů do pevného skupenství, které se vyznačuje dlouhodobou stabilitou a odolností vůči případnému styku s podzemní vodou. Matrice je natolik univerzální, že dokáže zpracovat semikapalný odpad s proměnlivým poměrem kapalného a kalového podílu.

Zpracování probíhá v dálkově ovládané zpracovatelské jednotce, k tomuto účelu vyrobené. Jednotka je schopna zpracovat jak kapalné frakce nebo kalové frakce s krystaly boraxu, tak i například ionexové pryskyřice.

Zpracování záměsi probíhá přímo v úložném obalovém souboru, kterým je dvousetlitrový pozinkovaný sud. Sud naplněný sto čtyřiceti až sto padesáti kilogramy kalu je zavezen dálkově ovládaným vozíkem pod mísič. Po spuštění míchadla je do sudu pozvolna nadávkováno vypočtené množství aluminosilikátu ALUSIL spolu s alkalickým aktivátorem. Po zaplnění sudu a vyzvednutí míchadla ze záměsi je sud vyvezen mimo mísič. Poté jsou odebrány vzorky produktu k analýzám a následně je sud zavíkován a odvezen na místo zrání, kde připravená záměs zatuhne do druhého dne.

Vlastnosti připraveného produktu solidifikace s velkou rezervou splňují limity a podmínky přijatelnosti obalového souboru k uložení na úložiště radioaktivních odpadů.

Díky úspěšně provedenému vyčerpání, fixaci a uložení těchto kalů získá společnost ČEZ, a. s. možnost využít vyčištěné nádrže i k jiným účelům, něž ke sladování radioaktivního koncentrátu.