Hermetické průchodky

Hermetické průchodky

Zaslepení hermetických průchodek

 

V rámci akce „Rekonstrukce systémů stabilního skrápěcího zařízení“ na čtvrtém reaktorovém bloku Jaderné elektrárny Dukovany demontovali pracovníci společnosti ČEZ ENERGOSERVIS potrubí vedoucí přes hermetické průchodky z objektu reaktorovny do objektu strojovny a podélné etažérky.

 

Pro účely provedení tlakové zkoušky byla na konce potrubních průchodek nainstalována plochá víka s tlakovým nástavcem. Po provedení tlakové zkoušky byly na tlakovacím nástavci odříznuty závitové části a nástavec byl zaslepen.

 

Zařízení bylo odstraněno z důvodu instalace nové technologie aerosolového hašení.