Unikátní záměna klapkových uzávěrů

Unikátní záměna klapkových uzávěrů

V rámci odstávky Hlavního výrobního bloku č. II Elektrárny Dukovany provádíme unikátní záměnu klapkových uzávěrů cirkulační chladící vody (CChV) na vstupu a výstupu z hlavního kondenzátoru.

Akce je unikátní v tom, že se provádí v elektrárně vůbec poprvé, protože její provedení je možné pouze za předpokladu odstávky obou reaktorových bloků v rámci jednoho Hlavního výrobního bloku, což je v současné době splněno.

V rámci akce bude realizována také výměna tří kusů kompenzátorů potrubí, které se nacházejí na dotčené trase potrubí třetího reaktorového bloku. Klapkové uzávěry jsou na svých pozicích nainstalovány od spuštění bloku (tzn. 30 let) a jejich výměna je nutná z důvodu opotřebení.